Základná škola na Školskej ulici v Handlovej, Vás víta na svojej stránke

 

           

 

15 rokov

 

ZDRAVEJ ŠKOLY

 
       

 

 

 

   História                              Zameranie                                    Výročné správy

/Školský vzdelávací program,

Vnútorný poriadok školy,

Výchovný program/

   Projekty                              Fotogaléria                                  Aktuality

  /Digitálni štúrovci/

 

                                                    

 

 

Kontakt

046 5475 397

ZŠ Školská ulica 526/53

 972 51 Handlová

skola@zsskolha.edu.sk

zsskolha@gmail.com